หน้าหลัก


" ธรรมเป็นสิ่งที่ไม่มีเรื่องราว แต่เรื่องราวที่มีอยู่ก่อนนั้นเป็นสิ่งที่มีอยู่จริง

เป็นธรรมชาติเดิมๆที่มีอิสระอยู่ร่วมกัน พึ่งพาอาศัยกันอยู่

ไม่มีใครอยากเป็นเจ้าของกับธรรมคำนี้

ธรรมจึงเป็นสิ่งที่มีอยู่ลอยๆ ไม่มีรูป ไม่มีนาม ไม่มีความหมายที่ต้องจดจำ

มีเพียงความรู้สึกของใครของมัน อาศัยพึ่งพากัน

จึงไม่มีเรื่องราวตามภาษา

การเดินทางเข้ามาดูมารู้ในธรรมคำนี้ ที่เป็นคำลอยๆ

จึงต้องใช้ความรู้สึกของตนเองใช้ในการเดินทาง

มาเป็นผู้รู้เอง เห็นได้เอง เข้าใจเอง ประจักษ์แจ้งเอง

กับความรู้สึกของตนเองที่มีอยู่ภายใน

จึงจะได้พบความจริงในธรรมคำนี้ด้วยตนเอง..."


- ผู้มีอิสระในธรรม -

Ep249. พ้นความเชื่อก็ได้เห็นธรรม (ตอน2) (7oct'65)

Ep248. พ้นความเชื่อก็ได้เห็นธรรม (7oct'65)

Ep246. ไม่รู้ไม่มีหมดลงเอง เธอรู้ได้เฉพาะตน (30oct'65)

(กดอ่านบนภาพ)

คู่มือบรรลุธรรม ในธรรมชาติตนเอง

(กดอ่านบนภาพ)

ธรรรมใดเกิดแต่เหตุ เหตุ แห่งธรรมนั้น

(กดอ่านบนภาพ)

การเข้าถึงธรรมชาติ สู่การบรรลุธรรมด้วยตนเอง

(กดอ่านบนภาพ)

ธรรม เป็นสิ่งที่ไม่มีเรื่องราว จึงไม่มีใครเป็นเจ้าของการบรรลุธรรม