ธรรมเป็นสิ่งที่ไม่มีเรื่องราว แต่เรื่องราวที่มีอยู่ก่อนนั้นเป็นสิ่งที่มีอยู่จริง

เป็นธรรมชาติเดิมๆที่มีอิสระอยู่ร่วมกัน พึ่งพาอาศัยกันอยู่

ไม่มีใครอยากเป็นเจ้าของกับธรรมคำนี้

ธรรมจึงเป็นสิ่งที่มีอยู่ลอยๆ ไม่มีรูป ไม่มีนาม ไม่มีความหมายที่ต้องจดจำ

มีเพียงความรู้สึกของใครของมัน อาศัยพึ่งพากัน

จึงไม่มีเรื่องราวตามภาษา

การเดินทางเข้ามาดูมารู้ในธรรมคำนี้ ที่เป็นคำลอยๆ

จึงต้องใช้ความรู้สึกของตนเองใช้ในการเดินทาง

มาเป็นผู้รู้เอง เห็นได้เอง เข้าใจเอง ประจักษ์แจ้งเอง

กับความรู้สึกของตนเองที่มีอยู่ภายใน

จึงจะได้พบความจริงในธรรมคำนี้ด้วยตนเอง...หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-books)

(กดอ่านบนภาพ)

คู่มือบรรลุธรรม ในธรรมชาติตนเอง

ความจริงของธรรมชาติที่เป็นเดิมแท้เป็นธรรมชาติที่มีอิสระอยู่ตลอดเวลา ไม่มีชื่อ ไม่มีเรื่องราว ไม่มีใครเป็นเจ้าของ รู้สึกได้แต่แตะต้องไม่ได้ เข้าใจแล้วก็ต้องทิ้งความเข้าใจ ดูแล้วก็ต้องทิ้งดู รู้แล้วก็ต้องทิ้งรู้ ไม่มีเรื่องราวในดูและรู้ หมดจดในตนเอง บริสุทธิ์ ไม่ทิ้งร่องรอยให้ดูและรู้อีก แต่มีให้ดู มีให้รู้ เพียงดูผ่านและรู้ผ่าน แค่นี้เอง

ธรรม ธรรมชาติดั้งเดิมของตนเอง เป็นความรู้สึกอะไรบางอย่างเท่านั้น ไม่มีรูป ไม่รองรับอะไร ไม่มีเกิด ดับ รู้สึกได้แตะต้องไม่ได้

สิ่งที่ท่านจดจำมาเรียกว่า ธรรม คำๆนี้ เป็นเพียงคำกล่าวลอยๆ มีรูปทรง มีความรู้สึก มีเรื่องราว มีตัวตนรองรับ มีเกิด ดับ ในคำว่า ธรรม คำนี้

เรื่องราวเนื้อหาตรงนี้ผู้เขียนจะชี้และสะกิดให้ดู ในความจริงที่เป็นธรรมชาติเดิมแท้ของท่านเอง ที่เป็นอิสระอยู่ตลอดเวลา

ธรรมชาติส่วนที่หนึ่ง มีองค์ประกอบที่เป็นอิสระร่วมกันที่ไม่มีเรื่องราวในตนเอง องค์ประกอบที่เป็นอิสระร่วมกันที่ไม่มีเรื่องราวในตนเอง องค์ประกอบต่างๆที่เกิดเป็นธรรมชาติตนเองถูกหล่อหลอมรวมกันขึ้นมา ไม่มีรูปทรง อาศัยอยู่ภายใน รู้สึกได้แต่แตะต้องใดๆไม่ได้

คำว่า "แตะต้องใดๆไม่ได้" ท่านตามมาดูไปเรื่อยๆ เดี๋ยวผู้เขียนจะชี้และสะกิดให้ดูความจริงที่แตะต้องไม่ได้คืออะไร...

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

(กดอ่านบนภาพ)

ธรรมใดเกิดแต่เหตุ เหตุ แห่งธรรมนั้น

หนังสือ "ธรรมใดเกิดแต่เหตุ เหตุ แห่งธรรมนั้น" เป็นหนังสือเล่มที่สองที่มีเนื้อหาเรื่องราวที่ได้ขยายเนื้อหาเพิ่มเติมในรายละเอียดจากเล่มแรก เรื่อง "คู่มือบรรลุธรรม ในธรรมชาติตนเอง" ที่ใช้เป็นแนวทางในการค้นหาตนเองของนักเดินทางทั้งหลายที่ต้องการแสวงหาสัจธรรม ความจริงในธรรมชาติตนเองคือเรื่องราวอะไร

ที่ตนเองสงสัยอยู่ในความรู้ตนเองมาตลอดเวลา ทั้งจากการเรียนรู้ และจากการปฏิบัติตนเองมาโดยตลอด แต่ก็ยังไม่ก้าวหน้าไปไหนได้ แท้จริงเหมือนกับย่ำอยู่กับที่ตรงนั้น ค้างคาในความรู้สึกอยู่แบบนั้น เนื้อหาที่บรรยายในหนังสือเล่มนี้เป็นเพียงเรื่องราวตามภาษา ที่ไม่มีใครเป็นเจ้าของในเรื่องราว ในความหมายใดๆที่ท่านอ่านอยู่ รู้อยู่

สิ่งที่บรรยายมาทั้งหมดในหนังสือเล่มนี้ ไม่ได้ต้องการให้ใครจดจำใดๆในตัวหนังสือ เพียงใช้ภาษาตัวหนังสือ สื่อให้ท่านเข้าถึงเรื่องราวในตนเอง โดยท่านต้องใช้ความรู้สึกของตนเอง อ่านแบบจดจ่อ และใช้ความรู้สึกตนเองในขณะนั้น หยั่งลงไปดูในความรู้สึกของเรื่องราวต่างๆในเนื้อหาของตนเอง ในขณะที่ท่านอ่านอยู่กับเนื้อหาตรงนั้น เท่านั้นเอง ให้เกิดประจักษ์แจ้งในความรู้สึกตรงนั้นด้วยตนเอง จนเห็นความจริงที่เป็นธรรมชาติตนเอง ที่มีอิสระอยู่แต่ไม่รู้ในความรู้สึกตรงนั้น

ท่านทั้งหลายจึงต้องอ่านแบบจดจ่อ และต้องข้ามในภาษาของตัวหนังสือตรงนี้ให้ได้ อย่าเข้าไปครอบครองใดๆในเนื้อหาที่บรรยายมาโดยเด็ดขาด ไม่เช่นนั้น ท่านจะติดกับดักในธรรมชาติตนเองตรงนั้นทันที ท่านจะปรุงต่อเติมเรื่องราวในความรู้สึกตนเองไปโดยที่ไม่รู้สึกตนเองเลย

การบรรยายเนื้อหาตรงนี้นั้น ไม่มีสิ่งที่ขัดขวางในความรู้สึกใดๆที่เป็นเครื่องกั้น เครื่องกีดขวางในความรู้สึกของใคร ที่จะเดินทางตามมาดูในเรื่องราวตนเอง หากท่านผู้มีปัญญาทั้งหลาย ที่มีมากเหลือเกิน ท่านจะกล้าเปิดใจยอมรับสิ่งที่ชี้ และสะกิดให้ดูกับเนื้อหาเรื่องราวที่บรรยายมาทั้งหมดในหนังสือเล่มนี้ไหม เพื่อเป็นการพิสูจน์ว่าอะไรจริง อะไรไม่จริง

หากว่าท่านกล้าพอ และยอมเปิดใจกว้างพอ เพื่อเข้ามาพิสูจน์ความจริงในความรู้สึกของท่าน ท่านจะได้พบของแปลกใหม่ที่ตนเองไม่เคยรู้ก็ได้ เพราะสิ่งที่บรรยายมาทั้งหมด เป็นสิ่งที่ท่านไม่เคยมีการเรียนรู้ และจดจำไว้มาก่อนในสิ่งที่บรรยายมาตรงนี้ ความรู้สึกที่เกิดย้อนแย้งในความรู้สึกของท่านเองตรงนี้ ท่านจะต้องมีความกล้าหาญมากพอ ที่จะทำลายกำแพงตนเองลงก่อน เปิดใจให้กว้างขึ้น และจะต้องกล้าพอ เพื่อที่จะเข้ามาพิสูจน์ในเนื้อหาเรื่องราวแท้จริงของตนเองตรงนี้...

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

(กดอ่านบนภาพ)

การเข้าถึงธรรมชาติ สู่การบรรลุธรรมด้วยตนเอง

หนังสือเล่มนี้เป็นการชี้และสะกิดให้ดูคำว่า ธรรม คำนี้คืออะไร เรื่องราวธรรมชาติที่ไม่มีใครเป็นเจ้าของได้แท้จริง

ธรรม คือคำพูดลอยๆ ที่ไม่เคยมีอยู่จริงตามภาษา ตามความหมาย ที่เชื่อและจดจำมา ที่ครอบครองยึดมั่นไว้ตลอดเวลา สิ่งที่ทุกท่านกำลังอ่านในหนังสือเล่มนี้ จะเป็นกับดักกับตนเองเพิ่มขึ้นอีก หากว่าท่านเชื่อไปตามตัวหนังสือ และเข้าใจไปตามเรื่องราวในนี้

ท่านจะจดจำเพิ่มขึ้นอีก และแสวงหาต่อไปอีก ในความมีที่มีเรื่องราวต่อไป สิ่งที่ชี้และสะกิดให้ดูนั้น ไม่ได้มีอยู่จริง ภาษาที่ใช้ในเรื่องราวเหล่านี้ก็แทนความรู้สึกไม่ได้ เพียงเป็นอุบายเพื่อให้เข้าถึงเรื่องราวาความมี ที่มีเรื่องราว เท่านั้น

ที่มีตามธรรมชาติตลอดเวลา ที่มีอยู่ เหนือภาษา และความเชื่อแบบที่จำไว้ ความมีนั้น ก็ไม่ได้มีใครเป็นเจ้าของความมี ความมีที่ต้องใช้อยู่ร่วมกัน พึ่งพากันอาศัยในธรรมชาติตรงนั้น แต่ไม่ครอบครองในความมีไว้

เพียงอาศัยความมี เพื่อดู และรู้ว่า ความมีแท้จริง คือสิ่งที่มีอะไร ที่ไม่มีเรื่องราวกับตนเอง และเป็นเจ้าของใดๆไม่ได้...

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

(กดอ่านบนภาพ)

ธรรมเป็นสิ่งที่ไม่มีเรื่องราว จึงไม่มีใครเป็นเจ้าของการบรรลุธรรม

หนังสือเล่มนี้เป็นแนวทางที่ไม่เกี่ยวกับบุญ บาป นรกสวรรค์ ไม่ได้ช่วยให้ใครได้สมใจอยากตามความอยาก เพียงชี้ความจริงที่มีให้ดูครบในความอยากที่อยากมี อยากได้ อยากเป็น แต่ความมีที่อยากอยู่นั้นกลับไม่มีท่านเป็นเจ้าของที่อยากเลย หากท่านยังมีความอยากอยู่ก็คงอ่านไม่เข้าใจ

แต่หากมีใครที่พร้อมจะมีชีวิตใหม่และต้องการเป็นอิสระ เนื้อหาในบทความนี้ อาจจะเป็นตัวช่วยให้ท่านได้เห็นความจริงของตนเองได้ ที่มีครบทุกอย่าง แต่ไม่มีใครเป็นเจ้าของ เมื่อไม่มีเจ้าของ หยุดแสวงหาตามความอยาก แต่อาศัยความอยากที่มีอยู่เพื่อมาดูให้เข้าใจ ใช้สิ่งที่มีอยู่เพื่อเข้าถึงสิ่งที่ไม่มีใครเป็นเจ้าของ หากใครยังเป็นเจ้าของอีก จะเกิดความอยากขึ้นมาใหม่ อยากได้อยากมีอยากเป็น ก็ไม่รู้ว่าจะได้เป็นอะไร

ชีวิตที่อิสระแท้จริง คือการหลุดพ้นออกไปจากเรื่องราวทุกอย่าง พ้นจากความอยาก พ้นจากความมี พ้นจากสิ่งที่อยากได้อยากเป็น พ้นจากทุกข์ที่มี การหลุดพ้นเป็นสิ่งที่มีอยู่คู่กับชีวิตแล้วตลอดเวลา หากว่ามีศรัทธากับตนเองที่เชื่อว่าตนเองเป็นอิสระอยู่แล้ว พร้อมจะเดินตามมาดูเรื่องราวความมีในตนเองที่บรรยายตรงนี้ สิ่งที่มีแต่เหมือนไม่มีเรื่องราว ที่รู้สึกได้ แต่แตะต้องไม่ได้ในสิ่งที่มี ภาษานี้เป็นสิ่งที่มีอยู่จึงเรียกว่าภาษาสมมุติ ความรู้สึกตนเองที่เกิดภาระรู้ขึ้นเองนั้นไม่มีสมมุติ เป็นสิ่งที่รู้พ้นจากภาษาสมมุติออกไป ท่านจึงต้องเข้าใจเรื่องราวตนเองให้ได้ ที่มีอยู่จริง แต่ไม่มีสมมุติอยู่ สิ่งนี้คือการหลุดพ้น...

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image