ประชาสัมพันธ์

 ผู้มีอิสระในธรรม

  (ผู้เขียน และผู้บรรยาย)  


อิสระ จิต นิพพาน คือความรู้สึกในธรรมที่มีอยู่จริงโดยรอบ คือ

1. ธรรมที่เป็นธรรมชาติรอบตัว

2. ธรรมที่มีอยู่ภายใน และ 

3. ธรรมในความรู้สึกตนเอง

 ธรรมทั้งสามรู้สึกพร้อมกันขณะเดียว

                    

   - ผู้มีอิสระในธรรม -

  (ผู้เขียน และผู้บรรยาย)  


 

เจริญในธรรมท่านทั้งหลาย ขอเธอทั้งหลายจงเดินตามมาดูความจริงในธรรมที่มีคู่กับชีวิตอยู่แล้ว อิสระ จิต นิพพานมีอยู่ตลอดเวลา จงใช้ความรู้สึกของตนเดินตามมาดูธรรมที่เป็นธรรมชาติชีวิตตนเอง จงทำความเข้าใจเสียใหม่ในธรรม ธรรมแท้คือความรู้สึก ความรู้สึกคือชีวิต ชีวิตที่เป็นตัวตนของเรา พวกเธออยากจะเข้าใจธรรมก็ต้องเริ่มจากความรู้สึกตนเอง สิ่งนี้คือแก่น เป็นการเริ่มจากต้นตอต้นเหตุ เพื่อจะได้เข้าใจ เข้าถึงธรรมคือความรู้สึกแท้จริงของตน เป็นการเริ่มค้นหาตนเอง เพื่อเข้าถึงธรรมแท้จริงของชีวิต เธอจะได้เป็นผู้รู้เองตามความเป็นจริง ประจักษ์แจ้งในธรรมของตนเอง แตกฉานในความรู้สึกของธรรมตรงนั้น ดั่งคำกล่าวที่ว่า "เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน" 


เว็บไซต์ธรรมะ ผู้มีอิสระในธรรม ซึ่งจัดทำเผยแพร่ โดยบุคคลในกลุ่มผู้มีอิสระในธรรมเป็นผู้จัดทำสิ่งตรงนี้ขึ้น พวกเขาได้เสียสละเวลาของตัวเอง ที่ไม่มีสิ่งตอบแทนใดๆ มีเจตนารมณ์แบ่งปันความรู้ในธรรม ธรรมที่ไม่มีเจ้าของ ในคำบรรยายของ ผู้มีอิสระในธรรม  ที่ชี้และสะกิดให้ดู ให้รู้ ให้เข้าใจกับความรู้สึก คือธรรมแท้ที่มีของชีวิตใครชีวิตมัน ออกเผยแพร่ตรงนี้

    

สื่อที่มีทั้งหนังสือธรรมะ และคลิปเสียงธรรมที่ให้ฟรี เป็นธรรมทานกับผู้ที่มีความสนใจ และผู้ที่กำลังแสวงหาสัจธรรมชีวิตตนเองที่อยากจะพบอิสระด้วยตนเอง


เนื้อหาสารธรรมทั้งในหนังสือ และคลิปเสียง ที่นำมาเผยแพร่นี้นั้น ได้พึ่งพาอาศัยภาษามาปรุงแต่งเอาไว้ ท่านทั้งหลายจึงต้องใช้ความรู้สึกคือธรรมของตนเอง หยั่งเข้าไปดูเรื่องราว และแยบคายกับความรู้สึกในธรรมตรงนั้น ที่อยู่เหนือภาษา หรือด้านหลังของภาษา ที่ท่านไม่สามารถอ่านได้ เข้าใจได้ อย่านึกคิดคาดเดาเอาเองในธรรมที่ผู้บรรยายชี้ไว้ตรงนี้ เพราะสิ่งที่ชี้และสะกิดตรงนี้นั้น เป็นสิ่งที่ไม่มี (หมดเรื่องราว) ต้องอาศัยความมีคือสิ่งที่ท่านเคยเข้าใจมาปรุงแต่งเท่านั้น เข้าใจได้แล้วก็ต้องทิ้งต้องวางไว้ที่เดิม ห้ามเก็บสะสมเอาไว้อีก


หนังสือที่แนะนำให้อ่านควบคู่กับการฟังคลิปเสียง

หนังสือเล่มที่1. "คู่มือบรรลุธรรม ในธรรมชาติตนเอง"

หนังสือเล่มที่2. " ธรรมใดเกิดแต่เหตุ เหตุ แห่งธรรมนั้น"

หนังสือเล่มที่3. "การเข้าถึงธรรมชาติ สู่การบรรลุธรรมด้วยตนเอง"

หนังสือเล่มที่4. "ธรรมเป็นสิ่งที่ไม่มีเรื่องราว จึงไม่มีใครเป็นเจ้าของการบรรลุธรรม"


ขอเตือนว่า ควรใช้ธรรมคือความรู้สึกนำหน้า อย่าใช้ความจำนำหน้า ใช้ความรู้สึกของตนเองจดจ่อกับเนื้อธรรมตนเองตรงนั้น ค่อยๆฟัง ค่อยๆอ่านอย่างช้าๆ ...


ท้ายที่สุดนี้ทางผู้จัดทำ ขอความเจริญในธรรมจงมีกับผู้แสวงหาสัจธรรมตนเอง โชคดีทุกท่าน


-ผู้มีอิสระในธรรม-

อัพเดทธรรมบรรยาย