ประชาสัมพันธ์

ผู้มีอิสระในธรรม

(ผู้เขียน และผู้บรรยาย)


อิสระ จิต นิพพาน คือความรู้สึกในธรรมที่มีอยู่จริงโดยรอบ คือ

1. ธรรมที่เป็นธรรมชาติรอบตัว

2. ธรรมที่มีอยู่ภายใน และ

3. ธรรมในความรู้สึกตนเอง

ธรรมทั้งสามรู้สึกพร้อมกันขณะเดียว

- ผู้มีอิสระในธรรม -

(ผู้เขียน และผู้บรรยาย)


เจริญในธรรมท่านทั้งหลาย ขอเธอทั้งหลายจงเดินตามมาดูความจริงในธรรมที่มีคู่กับชีวิตอยู่แล้ว อิสระ จิต นิพพานมีอยู่ตลอดเวลา จงใช้ความรู้สึกของตนเดินตามมาดูธรรมที่เป็นธรรมชาติชีวิตตนเอง จงทำความเข้าใจเสียใหม่ในธรรม ธรรมแท้คือความรู้สึก ความรู้สึกคือชีวิต ชีวิตที่เป็นตัวตนของเรา พวกเธออยากจะเข้าใจธรรมก็ต้องเริ่มจากความรู้สึกตนเอง สิ่งนี้คือแก่น เป็นการเริ่มจากต้นตอต้นเหตุ เพื่อจะได้เข้าใจ เข้าถึงธรรมคือความรู้สึกแท้จริงของตน เป็นการเริ่มค้นหาตนเอง เพื่อเข้าถึงธรรมแท้จริงของชีวิต เธอจะได้เป็นผู้รู้เองตามความเป็นจริง ประจักษ์แจ้งในธรรมของตนเอง แตกฉานในความรู้สึกของธรรมตรงนั้น ดั่งคำกล่าวที่ว่า "เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน"


เว็บไซต์ธรรมะ ผู้มีอิสระในธรรม ซึ่งจัดทำเผยแพร่ โดยบุคคลในกลุ่มผู้มีอิสระในธรรมเป็นผู้จัดทำสิ่งตรงนี้ขึ้น พวกเขาได้เสียสละเวลาของตัวเอง ที่ไม่มีสิ่งตอบแทนใดๆ มีเจตนารมณ์แบ่งปันความรู้ในธรรม ธรรมที่ไม่มีเจ้าของ ในคำบรรยายของ ผู้มีอิสระในธรรม ที่ชี้และสะกิดให้ดู ให้รู้ ให้เข้าใจกับความรู้สึก คือธรรมแท้ที่มีของชีวิตใครชีวิตมัน ออกเผยแพร่ตรงนี้

สื่อที่มีทั้งหนังสือธรรมะอิเล็กทรอนิกส์ (E-books) และคลิปเสียงธรรมที่ให้ฟรี เป็นธรรมทานกับผู้ที่มีความสนใจ และผู้ที่กำลังแสวงหาสัจธรรมชีวิตตนเองที่อยากจะพบอิสระด้วยตนเอง


เนื้อหาสารธรรมทั้งในหนังสือ และคลิปเสียง ที่นำมาเผยแพร่นี้นั้น ได้พึ่งพาอาศัยภาษามาปรุงแต่งเอาไว้ ท่านทั้งหลายจึงต้องใช้ความรู้สึกคือธรรมของตนเอง หยั่งเข้าไปดูเรื่องราว และแยบคายกับความรู้สึกในธรรมตรงนั้น ที่อยู่เหนือภาษา หรือด้านหลังของภาษา ที่ท่านไม่สามารถอ่านได้ เข้าใจได้ อย่านึกคิดคาดเดาเอาเองในธรรมที่ผู้บรรยายชี้ไว้ตรงนี้ เพราะสิ่งที่ชี้และสะกิดตรงนี้นั้น เป็นสิ่งที่ไม่มี (หมดเรื่องราว) ต้องอาศัยความมีคือสิ่งที่ท่านเคยเข้าใจมาปรุงแต่งเท่านั้น เข้าใจได้แล้วก็ต้องทิ้งต้องวางไว้ที่เดิม ห้ามเก็บสะสมเอาไว้อีก


หนังสือที่แนะนำให้อ่านควบคู่กับการฟังคลิปเสียง

หนังสือเล่มที่1. "คู่มือบรรลุธรรม ในธรรมชาติตนเอง"

หนังสือเล่มที่2. " ธรรมใดเกิดแต่เหตุ เหตุ แห่งธรรมนั้น"

หนังสือเล่มที่3. "การเข้าถึงธรรมชาติ สู่การบรรลุธรรมด้วยตนเอง"

หนังสือเล่มที่4. "ธรรมเป็นสิ่งที่ไม่มีเรื่องราว จึงไม่มีใครเป็นเจ้าของการบรรลุธรรม"


ขอเตือนว่า ควรใช้ธรรมคือความรู้สึกนำหน้า อย่าใช้ความจำนำหน้า ใช้ความรู้สึกของตนเองจดจ่อกับเนื้อธรรมตนเองตรงนั้น ค่อยๆฟัง ค่อยๆอ่านอย่างช้าๆ ...


(***หากท่านใดได้เข้าใจกับเนื้อหาในเบื้องต้นได้บ้างแล้ว มีศรัทธาที่เกิดขึ้นแล้ว และมีความประสงค์ที่อยากจะขอรับฟังการบรรยายสดเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่

คุณเพ็ชร 083-1155449 และคุณฝ้าย 086-8165787 หรือ ID LINE1 : phetmook, ID LINE2 : apekop หรือส่งข้อมูลติดต่อสอบถามเพิ่มเติมผ่านทางเว็บไซต์นี้ได้ที่"ติดต่อเรา"***)


ท้ายที่สุดนี้ทางผู้จัดทำ ขอความเจริญในธรรมจงมีกับผู้แสวงหาสัจธรรมตนเอง โชคดีทุกท่าน


-ผู้มีอิสระในธรรม-