เจริญในธรรมท่านทั้งหลาย ขอเธอทั้งหลายจงเดินตามมาดูความจริงในอิสระที่มีคู่กับชีวิตพวกเธอเองอยู่แล้วตลอดเวลา ที่มีความสงบร่มเย็นคู่กับชีวิตตนเองอยู่แล้ว แต่เพราะไม่รู้ จึงเก็บสะสมกับปรุงแต่งเอาเอง ความสงบร่มเย็นในชีวิตตรงนี้นั้น จึงนึกคิดคาดเดาเอาเองไม่ได้ จงใช้ความรู้สึกภายในที่มีของตนเองใช้เป็นญาณหยั่งตามมาดู ธรรมชาติรู้ธรรมชาติ แต่ไม่มีใครเป็นเจ้าของธรรมชาติที่รู้ ในธรรมชาติของตนเองที่มีอยู่ภายในแบบของใครของมัน เธอทั้งหลายจะต้องเป็นผู้รู้ ที่รู้เรื่องราวด้วยตนเอง ประจักษ์แจ้งเองกับธรรมที่ไม่มีเรื่องราว ไม่มีใครเป็นเจ้าของธรรมตรงนี้ ที่ต้องผ่านภาษาสมมติที่ตนเองปรุงแต่งเองมาตลอด...


เว็บธรรมะ ธรรมรู้ธรรม ซึ่งจัดเผยแพร่โดยกลุ่มสะเก็ดดาว บุคคลในกลุ่มผู้จัดทำสิ่งตรงนี้ พวกเขาได้เสียสละเวลาของตัวเองที่ไม่มีสิ่งตอบแทนใดๆ มีเจตนารมณ์แบ่งปันความรู้ที่ไม่มีเจ้าของ จึงนำคำบรรยายของ คุณตัวเหี้ย..ที่มีอิสระแล้วในธรรม ที่มาชี้และสะกิดให้ดู ให้รู้ ให้เข้าใจเรื่องราวภายในของตนเองออกเผยแพร่ เหมือนได้ดูผ่านรู้ผ่านในธรรมที่เป็นธรรมชาติที่รู้ ที่ไม่มีเจ้าของ แค่พึ่งพาอาศัยรู้ ที่ตนเองเป็นเจ้าของเอาไว้ แบบที่เคยจำมา เชื่อตาม และคิดปรุงแต่งคาดเดาเอาเอง สื่อที่มีทั้งหนังสือธรรมะอิเล็กทรอนิกส์ (E-books) และคลิปเสียงธรรมที่ให้ฟรี เป็นธรรมทานกับผู้ที่มีความสนใจ และผู้ที่กำลังแสวงหาสัจธรรมชีวิตตนเองที่อยากจะพบอิสระด้วยตนเองในธรรมชาติของตน


เนื้อหาสารธรรมทั้งในหนังสือและคลิปเสียง ที่นำมาเผยแพร่นี้นั้น ได้พึ่งพาอาศัยภาษามาปรุงแต่งเอาไว้ ท่านจึงต้องใช้ความรู้สึกของท่านเอง หยั่งเข้าไปดูเรื่องราวตนเองที่มีตามภาษาแต่อยู่เหนือเรื่องราวของภาษา จึงนึกคิดคาดเดาเอาเองไว้ล่วงหน้าไม่ได้ เพราะสิ่งที่ชี้และสะกิดตรงนี้นั้น เป็นสิ่งที่ไม่มี ต้องอาศัยความมีมาปรุงแต่ง เป็นเนื้อหาเรื่องราวที่แปลกใหม่สำหรับแวดวงนักธรรมะ ที่ต้องใช้ความรู้สึกตนเองเดินตามมาดู มารู้ด้วยตนเอง ลองมาทำความเข้าใจกันดู เข้าใจได้ก็ต้องทิ้งต้องวางไว้ที่เดิม ห้ามเก็บสะสมเอาไว้อีก


มีหนังสือที่แนะนำให้อ่านควบคู่กับการฟังคลิปเสียง

หนังสือเล่มที่1. "คู่มือบรรลุธรรม ในธรรมชาติตนเอง"

หนังสือเล่มที่2. " ธรรมใดเกิดแต่เหตุ เหตุ แห่งธรรมนั้น"

หนังสือเล่มที่3. "การเข้าถึงธรรมชาติ สู่การบรรลุธรรมด้วยตนเอง"

หนังสือเล่มที่4. "ธรรมเป็นสิ่งที่ไม่มีเรื่องราว จึงไม่มีใครเป็นเจ้าของการบรรลุธรรม"


ขอเตือนว่า ควรใช้ความรู้สึกนำหน้า อย่าใช้ความจำนำมา ใช้ความรู้สึกของตนค่อยๆอ่านอย่างช้าๆ...


(***หากนักเดินทางท่านใดได้ใช้ความรู้สึกหยั่งตามมาจนเข้าใจกับเนื้อหาที่พยายามจะชี้และสะกิดในเบื้องต้นได้บ้างแล้ว มีศรัทธากับตนเองที่เกิดขึ้นแล้ว และมีความประสงค์ที่อยากจะขอรับฟังการบรรยายสดเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ คุณเพ็ชร 083-1155449 และคุณฝ้าย 086-8165787 หรือส่งข้อมูลติดต่อสอบถามเพิ่มเติมผ่านทางเว็บไซต์นี้ได้***)


ท้ายที่สุดนี้ทางกลุ่มสะเก็ดดาว ขอความเจริญในธรรมจงมีกับผู้แสวงหาสัจธรรมตนเอง ในธรรมที่ไม่มีเจ้าของทุกท่าน


-กลุ่มสะเก็ดดาว-