วีดิโอธรรม1

Ep193. อย่าประมาทในธรรมตนเอง (15may'65)

Ep194. ความเชื่อที่เธออย่าได้ประมาท (ในรูปและเสียง) (16may'65)

Ep195. ความเสื่อมที่มีของโลก (19may'65)

Ep196. ความรู้สึกที่ติดอยู่กับความเชื่อ (21may'65)

Ep197. ธรรมคือความรู้สึกของเธอ (14may'65)

Ep198. ธรรมแท้ไม่ต้องลอกใคร ธรรมรู้ธรรม (26may'65)

Ep199. สติสัมปชัญญะเกิดขึ้นเอง (27may'65)

Ep200. ธรรมรู้ธรรม ไม่มีใครเป็นเจ้าของธรรมที่รู้ (28may'65)

Ep201. ผู้ใดเห็นธรรม (4june'65)

Ep202. ธรรมแท้คือพุทธะ (6june'65)

Ep203. ธรรมแท้คือพุทธะ(2)(เก็บตก) (6june'65)

Ep204. หนทางสู่แก่นธรรม (8june'65)

Ep205.ปัญญาไม่ใช่ความเชื่อ (10june'65)

Ep206. ธรรมไม่ใช่สิ่งที่คิด (15june'65)

Ep207.ธรรมไม่ใช่สิ่งที่คิด (ตอน2) (18june'65)

Ep208. อยากหมดสงสัยจัง (21june'65)

Ep209. แก่นธรรมของเธอสมบูรณ์อยู่แล้ว (22june'65)

Ep210. แก่นธรรมไม่ใช่สมมุติ (24่june'65)

Ep211. ธรรมที่โดนกักขัง (26june'65)

Ep212. นิทานปรุงแต่ง สมมุติบัญญัติที่ชอบ จึงได้ไปที่ชอบเพราะรู้ (30june'65)

Ep213. ธรรมะอวดดี (1july'65)