สนทนาธรรม

" จงมีศรัทธาในธรรมตนเอง เพื่อใช้ในการเดินทางสู่ความสำเร็จในธรรมที่มีอิสระของตนเอง "