ธรรมคือตัวแทน

ธรรมคือตัวแทน พึ่งพาตนเอง เป็นที่พึ่งแห่งตน


ธรรมที่คนทั่วไปเข้าใจ อาจจะเป็นธรรมตามตำรา ธรรมตามคัมภีร์ หรือธรรมตามปากของผู้รู้ที่เธอเคารพบูชา เธอไม่สามารถจะเข้าใจได้เองเลยว่า ธรรมเหล่านั้นที่เธอเข้าใจอยู่ ล้วนเป็นมายาที่เธอปรุงแต่งเองในความเชื่อของตนที่ได้เชื่อตามปากผู้อื่นเขา เธอวางศรัทธาตนเองผิดที่ผิดทางในความรู้สึกตรงนั้น พึ่งพาผู้อื่นอยู่ จำ อวด โชว์ คิดว่าเป็นผู้รู้ผู้เข้าใจในธรรม แต่ไม่ได้เอะใจว่ารู้นั้นเป็นรู้ของเขา ไม่ใช่รู้ของเราที่รู้ได้เองว่า "ธรรม" แท้จริงคืออะไร ลองฟังเรื่องราวที่จะชี้ให้ดูกับเนื้อหาตรงนี้


โชคดี...%

- ผู้มีอิสระในธรรม -