เสียงธรรม3

Ep30. ชีวิตทุกชีวิตมีความเป็นบริสุทธิ์อยู่แล้ว (28may'62)